IMG_E8543

HAKKIMIZDA

1997 yılından bu yana faaliyette bulunmakta olan Alpler Vinç, İzmir ve Ege Bölgesinin vinç hizmetleri veren önde gelen firmalarından biridir.

Alpler Vinç, sahip olduğu geniş araç filosu ve ekipman ile çeşitli sektörlerde taşıma, liman hizmetleri, kaldırma, yükleme/boşaltma, tahmil/tahliye, fabrika, elektrik santralleri montaj/demontaj ve bakım/onarım destek desteği gibi hizmetler sunmakta olup, bugüne kadar İzmir ve Ege Bölgesinin gelişimine ve ekonomik kalkınmasına yönelik hemen hemen tüm projelerde, taşeron, çözüm ortağı veya kolaylaştırıcı firma olarak yer almıştır. Alpler Vinç, işçi sağlığı ve iş güvenliği esaslarına harfiyen uyması ve uluslararası kalite standartlarına uygun yönetim anlayışı sonucu, bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm taahhütlerini sıfır hata ve kazayla ve eksiksiz olarak zamanında yerine getirmeyi başarmıştır.

Geniş yelpazeli, CE ve EN 280 standartlarına uygun araç filosuyla, her sektörden her tonajda yükü taşıyan ve istenen yüksekliğe çıkaran ekipman, personel, donanım ve bilgiye sahiptir.

Alpler Vinç, son yıllarda gerçekleştirdiği büyümeye paralel olarak, İzmir ve Ege Bölgesi yanı sıra ülke genelinde de hizmet vermeye başlamıştır. Amacımız faaliyet alanımızı uluslararası düzeyde genişletmek ve sektöründe bir dünya markası haline gelebilmektir.

Vizyonumuz

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek olan Uluslararası projelerde vinç hizmetleri vermek suretiyle, sektöründe dünyaca tanınmış lider markalardan biri haline gelmek.

Misyonumuz

Yükümlülüğünü aldığımız tüm işlerde İşçi sağlığı ve iş güvenliği normlarına ve yönetimde toplam kalite yönetim standartlarına uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmek suretiyle, sıfır hata ve kazayla taahhütlerimizi yerine getirmek ve tüm hizmetlerimizde çalışan ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

 

Kalite Poilitikamız

- Tüm faaliyetlerimizde önce insan anlayışıyla hareket ederek çalışan ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, ağır nakliye, ağır kaldırma işleri, montaj/demontaj, v.b. hizmet faaliyetleri sırasında çalışanlara, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek.

- Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak suretiyle, hem topluma hem de çalışanların sosyal gelişimine katkıda bulunmak,

- Şirket içi ve şirket dışı eğitimler vermek veya almak suretiyle çalışanların niteliklerini arttırmak,

- Çalışanlar için çağdaş ve her türlü ofis donanımına sahip ortamlar oluşturmak suretiyle, çalışanların etkinliğini, verimliliğini ve memnuniyetini arttırmak,

- Çalışanların şikayet ve önerilerini kayıt altına almak ve memnuniyetsizlikleri ve önerileri zamanında değerlendirmek ve geri dönüş sağlamak suretiyle, çalışanlarla sürdürülebilir bir iletişim içinde olmak,

- Müşteri şikayet ve önerilerini kayıt altına almak ve memnuniyetsizlikleri ve önerileri zamanında değerlendirmek ve geri dönüş sağlamak suretiyle, müşterilerle sürdürülebilir bir iletişim içinde olmak,

- Şirketin sahip olduğu tüm değerlerin ve hakların korunmasına yönelik çalışanların farkındalığını sağlamak,

- Çalışanların tüm faaliyetlerinde bilhassa şirketin marka değerinin ve bilinilirliğinin artmasına yönelik bilinçle hareket etmelerini sağlamak,